Over ons

Roos van Veen

Roos werkte als kwaliteitsadviseur bij WIJ Groningen en is van origine antropoloog. Haar drijfveer is het verbeteren en vernieuwen van de ondersteuning aan (kwetsbare) inwoners in het sociale domein, waarbij de relatie tussen inwoner en professional de basis vormt. Roos was proeftuinleider van WIJ-Groningen in het actieonderzoek met NAH-getroffenen en is verbinder bij de WIJ-actieonderzoeken ‘Van Vinken naar Vonken’ en ‘Baanbrekende professionals’.

Ambitie

Haar ambitie is binnen WIJ-Groningen een gezamenlijk leer- en veranderbeweging in gang te zetten richting meer eenvoud, samenhang en menselijke maat in de ondersteuning van inwoners in kwetsbare situaties. Wil je meer weten over de succeservaringen, dilemma’s en institutionele barrières op weg daar naar toe, maak dan gebruik van de projectervaringen van Roos.

Een wetenschappelijke achtergrond in de culturele antropologie

Met een wetenschappelijk achtergrond in de culturele antropologie is Roos inhoudelijk bekend met concepten als ‘home-making, plaats-identiteit en liminaliteit en methodologisch geschoold in etnografisch onderzoek. Ze heeft onderzoek gedaan naar informele en formele zorgstructuren in Amsterdam Zuid Oost en heeft als bedrijfskundig adviseur in de Langdurige zorg sector gewerkt, vooral in de geestelijke gezondheidszorg.