Wat beweegt ons?

We zijn een groep onderzoekers, beroepskrachten en ervaringsdeskundigen met verschillende expertises en achtergronden, die op en over domein- en beroepsgrenzen heen aan (systeem)innovatie werken. Dit doen we door theorie, onderzoek en praktijk samen te brengen in vernieuwende leer- en verandertrajecten. Op deze manier werken we aan meer eenvoud, samenhang en maatwerk in de ondersteuning van kwetsbare groepen in onze samenleving. 

We richten ons op groepen mensen die na ontwrichtende gebeurtenissen in hun leven zich weer thuis willen voelen op plekken die belangrijk voor hen zijn. Denk aan mensen die door hersenletsel zijn getroffenen, een psychose hebben doorgemaakt, met geweld te maken hebben gehad of een nieuwe toekomst zoeken in ons land.  

Op deze digitale plek delen we nieuwe inzichten, leerervaringen, praktische tools en publicaties met ge├»nteresseerden en belanghebbenden. Mocht je meer willen weten over de theorie, het actieonderzoek of de ‘Home & Placemaking’ ondersteuningsmethodiek, dan kun je ook persoonlijk contact met ons opnemen.