Nieuws

Nieuwsbrief Home & place making september 2019

Dit is de tweede nieuwsbrief van het actieonderzoek ‘Home & Place making’. Dit onderzoek vormt de motor van een leer- en veranderproces dat we in de Noordelijke regio met verschillende doelgroepen, professionals en organisaties in gang zetten.

Het wenkend perspectief is een meer slimme, efficiënte en humane manier van ondersteunen voor kwetsbare groepen in onze samenleving.

Klik hier voor de online nieuwsbrief september 2019