Om het leer- en veranderproces, dat met het actieonderzoek ‘Van Vinken naar Vonken’ in gang is gezet, te continueren, hebben we een nieuwe subsidieaanvraag gedaan bij ZonMw. Deze aanvraag ‘Baanbrekende professionals: eenvoud en samenhang door grenzenwerk binnen wijkgericht werken’ is door ZonMw gehonoreerd. Kenmerkend voor dit vervolgonderzoek is dat de innovatie-initiatieven van 3 WIJ-teams (WIJ-Vinkhuizen, WIJ-Beijum en School als Wijk) worden verbonden en geïntegreerd in het al lopende actieonderzoek. Daartoe zetten we de in eerste instantie losstaande plangerichte aanpakken van deze 3 initiatieven om in een gedeeld, cyclisch en stapsgewijs leer- en ontwikkelproces. De ambitie is transformatiedoelen op een ‘baanbrekende’ manier inhoud te geven, zowel in letterlijke als figuurlijke zin. Om de ondersteuning voor bewoners eenvoudiger, samenhangender en humaner te maken, zoeken Wij-professionals en hun ondersteuningsteams daarbij de grenzen op van rollen, regels en procedures die dit in de weg staan.