Over ons

Janine Venema

Janine is afgestudeerd als socioloog en demograaf aan de RUG. Na haar studie was ze als junior onderzoeker betrokken bij de actieonderzoeken ‘Coaching in Home & Placemaking’ en ‘Van Vinken en Vonken, in respectievelijk het zorg en sociaal domein. Zij ontdekte tijdens deze periode haar passie voor onderzoek naar ervaringen van plekken die er toe doen in het dagelijkse leven van jongeren.

Opgroeien op plekken die fijn, evenwichtig en veilig voelen, zouden toegankelijk moeten zijn voor alle jongeren. Maar wat doet het met jongeren als deze plekken om verschillende redenen niet (altijd) toegankelijk en veilig zijn? Hoe zijn deze plekken van invloed op hun identiteitsontwikkeling en de mogelijkheden die zij voor zichzelf zien? 

Deze vragen zijn nu richtinggevend in haar promotieonderzoek bij ruimtelijke wetenschappen naar het ‘mogelijke zelf’ van jongeren op plekken die voor hen belangrijk zijn, zoals de buurt, school en sportclub. Deze ervaringskennis van jongeren zetten we onder meer in voor de doorontwikkeling van praktische H&P-tools voor professionals in het sociaal domein.

Wandel interviews

Janine gaat samen met deze jongeren in zogenoemde ‘wandel interviews’ op zoek naar persoonlijk betekenisvolle plekken zoals de buurt waar zij opgroeiden, de school waar ze onderwijs ontvangen en de sportclub waar ze trainen. Ook de relatie tussen fysieke en digitale plekken komen tijdens de interviews aan bod. Haar onderzoek richt zich op jongeren die opgroeien in een omgeving die vaak door buitenstaanders als kwetsbaar wordt gezien: een ‘achterstandswijk’, ‘multi-probleem gezin’ of jongeren die opgroeien in een gezin met een migratieachtergrond.,