Actieonderzoek

Ons actieonderzoek verbindt theorie, onderzoek en praktijk in innovatieve leer- en verandertrajecten voor het zorg en sociaal domein. Onderzoekers uit verschillende wetenschapsgebieden zetten samen met beroepskrachten en ervaringsdeskundigen een leer- en veranderbeweging in gang om levens van mensen in kwetsbare situaties te verbeteren. We maken gebruik van kwalitatieve onderzoeksmethodologie. Daarin staan verhalen van deelnemers en hun leerervaringen centraal. In ons actieonderzoek denken we groot over een urgente maatschappelijke veranderopgave, die dient als wenkend perspectief. Maar we onderzoeken, leren en veranderen in het klein, stapsgewijs en op een cyclische manier. Dit gebeurt in casestudies met verschillende doelgroepen in uiteenlopende contexten. Case studies zijn geschikt om vanuit de verschillende perspectieven van betrokkenen diepgaande kennis over complexe probleemsituaties te vergaren. In meerdere casestudies onderzoeken we: 1) de aard van de problematiek vanuit het perspectief van betrokkenen en 2) experimenteren we in de praktijk met kansrijke concepten en nieuwe oplossingsrichtingen.