Over ons

Erik Buskens

Erik studeerde geneeskunde in Rotterdam. Na klinisch werkzaam te zijn geweest, kwam hij in dienst bij het Sophia kinderziekenhuis en de Erasmus Universiteit als onderzoeker. Hij bekwaamde zich verder in de epidemiologie en werkte vervolgens vanuit Utrecht met tal van klinisch onderzoekers samen om innovaties en doelmatigheid in de (ziekenhuis)zorg te evalueren. Tot het moment dat vanuit het UMCG in 2006 de vraag kwam om daar als directeur Healthy Ageing en hoogleraar ‘Health Technology Assessment’ respectievelijk het UMCG en de afdeling epidemiologie te komen versterken.

In Groningen deden zich weer nieuwe kansen voor. Sociaal en public health domein boden nieuwe mogelijkheden om het eerder geleerde in te zetten voor het bereiken van gezondheid, kwaliteit van leven en participatie. Eric zet zijn kennis en onderzoekservaring in tal van (bestuurs)functies in, zoals Voorzitter adviescommissie Verpleeghuiszorg en langdurige zorg ZiNL, Lid Scientific Advisory Board Joint Programming Initiative Active and Healthy Ageing, European Union en het Bestuur Healthwise, interfacultair samenwerkingsverband FEB en UMCG, RUG

Met die instelling en bagage maakte Erik ook kennis met Ant Lettinga en raakte er mede door haar van overtuigd dat er met een andere benadering dan die van ‘Evidence Based Medicine’ nog een wereld aan winst voor de patiënt en burger te winnen valt. Het is voor iedereen een opdracht om levenslang te leren, maar vooral als je “leven” ervan afhangt kun je daarbij wel wat hulp gebruiken. Met het gehele team staan en gaan we daarvoor.