Over ons

Ellis Merkelijn

Ellis gaf leiding aan een zorgorganisatie tot zij op 43 jarige leeftijd werd getroffen door een herseninfarct. Het duurde lang voor ze haar leven weer eigen had gemaakt ondanks alle support van naasten en deskundigen. Nu is ze professioneel ervaringsdeskundige en werkt vanuit haar bedrijf ‘Merkelijn Coaching’ mee aan diverse vernieuwingsprojecten in Zorg & Welzijn, waaronder het actieonderzoek ‘Coaching in Home & Placemaking’.

Medeoprichtster van de Stichting HersenletselSupport

Daarnaast is ze medeoprichtster van de Stichting HersenletselSupport, en werkt als ervaringsdeskundige docent aan de Hanzehogeschool in Groningen, eerst alleen met NAH-getroffenen (EDNAH-cursus) en nu ook met nieuwkomers (EDNIKO-cursus). Wil je meer weten over hoe je ‘Home & Place making’-tools praktisch kunt inzetten binnen je organisatie, maak dan gebruik van de ervaringsdeskundige en professionele kennis van Ellis, merkelijncoaching.nl

Het was wonderlijk voor mij te ervaren wat het hersenletsel deed met mijn zelfbeeld

Het was wonderlijk voor mij te ervaren wat het hersenletsel deed met mijn zelfbeeld en hoe eenzaam de weg naar herstel is. De eerste 2 jaren na het herseninfarct stonden in het teken van revalideren. Vechten om datgene weer terug te krijgen wat ik was verloren. Strijdend om te bewijzen dat ik gewoon weer de oude zou gaan worden. Maar hoe harder ik probeerde te voldoen aan ieders, en vooral eigen verwachtingen, hoe sneller de accu leeg raakte. Pas na 2 jaar kwam het besef dat ik deze strijd nooit zou gaan winnen. Op 45 jarige leeftijd moest ik mezelf opnieuw leren kennen: “Wie ben ik, wat kan ik en vooral waar wil ik naartoe”

Inmiddels heb ik met vallen en opstaan mijn leven weer eigen kunnen maken. Ik begrijp nu beter waarom ik me op de ene plek meer ‘thuis’ voel dan op de andere. Naast externe factoren zoals (geluid) prikkels, heeft het ook te maken met de rollen en verwachtingen die verbonden zijn aan deze plekken. Deze persoonlijke ervaringen en de leerervaringen zet ik nu in als ervaringsdeskundige coach in het actieonderzoek om professionals en hulpvragers te ondersteunen in hun ‘Home & Place making’ proces. Zodat mensen met hersenletsel en hun naasten samen met deze professionals kunnen gaan onderzoeken op welke wijze zij hun leven, ondanks de veranderde situatie, toch weer eigen kunnen maken.