Kansrijke concepten

Kansrijke theoretische concepten uit andere wetenschapsgebieden – zoals ‘home making ‘ en ‘plaatsidentiteit’ uit de ruimtelijke wetenschappen – zetten we in als voertuig om integrale vragen aan het zorg en sociaal domein te stellen. Theoretische concepten zijn kansrijk als ze een nieuw licht werpen op problemen en oplossingsrichtingen die in of tussen deze domeinen spelen. Ze helpen participanten in ons actieonderzoek los te komen van gangbare denk- en handelingspatronen en met nieuwe in hun werkpraktijk te experimenteren. Op die manier werken we aan een gedeeld leer- en veranderproces voor ondersteuning van kwetsbare groepen in onze samenleving. Zo leverde de theoretische kruisbestuiving tussen ruimtelijke en revalidatiewetenschappen verrassende nieuwe inzichten op voor een andere manier van denken, doen en organiseren van de zorg voor mensen met ‘Niet Aangeboren Hersenletsel’ (NAH). Maar ook aanverwante theorie uit andere wetenschapsgebieden, zoals het concept ‘liminaliteit’ uit de culturele antropologie en het concept ‘grenzenwerk’ uit de bedrijfswetenschappen, verrijken het leer- en veranderproces in het zorg en sociaal domein.