'Home & Place making'-methodiek

De ‘Home & Place (H&P)’-methodiek is een praktische leidraad voor beroepskrachten om mensen in kwetsbare situaties te helpen weer greep op hun leven te krijgen. Voorbeelden van dergelijke situaties zijn het hebben van hersenletsel, een onveilige gezinssituatie of een verblijf in een jeugdinstelling of asielzoekerscentrum. H&P begrijpt levens van mensen vanuit alledaagse plekken die er voor hen toe doen, zoals het eigen huis, school, kantoor, sportclub, camping, favoriete hangplek, wandelroute, kroeg of terras. Van dit persoonlijk netwerk van plekken in het echte leven van hulpvragers maken we ‘plekkenkaarten’ (‘place mapping’). Plekkenkaarten geven een schets van het leven van iemand voor, na en voorbij een een ingrijpende gebeuretnis in hun leven. Ze vormen de voedingsbodem voor gesprekken over verlies, identiteitsverwarring en thuisgevoel op plekken die voor hulpvragers betekenisvol zijn (‘place coaching’). Hulpvragers kunnen zelf bepalen welke plek(ken) ze eerst eigen willen maken dan wel vermijden en waar ze later mee aan de slag willen. Hoe de nieuwe ‘place mapping’ en ‘place coaching’ tools praktisch ingezet worden en wat voor soort vragen daarbij gesteld kunnen worden, leggen we uit bij praktische tools. Welke verhalen ervaringsdeskundigen vertellen over de ‘ins’ en ‘outs’ van de H&P-methodiek als het gaat om de problemen waar ze tegen aan lopen, lees je bij ervaringsverhalen.