'Home & Place making' methodiek

De ‘Home & Place making (H&P)’-methodiek is een praktische leidraad voor professionals om mensen met complexe problemen te helpen hun leven weer op de rit te krijgen. Samen met beroepskrachten en ervaringsdeskundigen is in ons actieonderzoek al-doende-lerend inhoud gegeven aan deze methodiek. De H&P-methodiek begrijpt levens van mensen vanuit alledaagse plekken die er voor hen toe doen. Denk aan het eigen huis, kantoor, school, sportclub, camping, kroeg of terras. Plekken waar ze zich wel of niet meer thuis, veilig of zichzelf voelen na ingrijpende gebeurtenissen in hun leven, zoals ziekte, geweld of verblijf in een instelling. Werken vanuit het netwerk van alledaagse plekken in het echte leven van mensen, helpt moeilijk grijpbare levens in kaart te brengen en van daaruit plek voor plek maatwerk te leveren. Hulpvragers bepalen zelf op welke plek(ken) ze beginnen en waar ze dan naar toe of terug gaan om hun  ‘mogelijke zelf’ opnieuw gestalte te geven. Hieronder zetten we uiteen: 1) hoe nieuwe tools als ‘place mapping’ en ‘place coaching’ praktisch ingezet kunnen worden, en 2) welke verhalen ervaringsdeskundigen vertellen over de ‘ins’ en ‘outs’ van de nieuwe H&P-methodiek met betrekking tot de problemen waar ze mee worstelen.